Henk Knibbeler StudioNature Fotografie
Houtsnip in de sneeu Brilduiker Roodhalsgans in Oost Haas Woudaapje fotocollage van Faza Griel met twee kuike Rietgors Gele kwikstaart. Steltkluten in Zeeuw Geelgors  https://ww Woudaapje Collage stelt- en st Zwartkop Collage plevieren, d Roodborsttapuit in h Vogels en Dieren Zeearend in het Verd Bosuil knapt een uil Roodborst Roerdomp. Kemphaan, mannetje i Kemphaan, mannetje i Kemphaan, mannetje i IJsvogel op de loer Vogels en Dieren Grote lijster, 2 mei Reegeit aan de rand Geelgors, wilde land Canadese ganzen op h Het jaar van de Mere Vogels en Dieren Groepen Knobbelzwane De Vlaamse gaai ( te Watersnip met omhoog Roodborst, altijd ni Vogels en Dieren Vogels en Dieren Edelherten, mannetje Tapuit, vrouwtje, in Zwarte ruiter, Wilde Vader Kluut poseert Jonge Kluut op het w IIsvogels geven elka Lepelaar in de oude Graspieper Brandganzen in de sn Koperwiek, in de win Jonge eekhoorn klimt Pestvogel, een invas Papegaaiduikers op v Goudvink, zo mooi, C Prachtige close-up v Baardmannetje, zo mo Jonge Vos verrast op Heggenmus, de winter Sijsje, nog zo'n moo Bokje, lijkt op de W Kwartelkoppel in de Bruine kiekendief. Staartmezen op de ve Ransuil in een Grove Drieteenstrandlopers Appelvink, Hengstdij Visarend overvliegen Wulp Casarca-eenden zijn Kluut en Grutto in e Ganzen trekkend naar Keep op de voedertaf Watersnip Een groepje Kluten i Mag ik er ook nog bi Paartje Bontbekplevi Blauwe kiekendief ( Torenvalk Kievit, let op de sp Groenpootruiter Oeverloper in zomerk Flamingo's en St Een close-up van de Boomvalk
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right close subject